เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565

การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. จากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือตั้งประจำจังหวัดลำพูนเป็นวิทยากรในการอบรม

Related

ความคิดเห็น
^