เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน
วันที่ 31 มกราคม 2561 มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน "เสริมสร้างเด็กและเยาวชน สู่การเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขบนความพอะเพียง" ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง


Related

ความคิดเห็น
^