เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปีการศึกษา 255) โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 12 ปีการศึกษา 2560

Related

ความคิดเห็น
^