เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561

มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งพร้อมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวอำลาเนื่องจากหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียน และได้มอบตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้ถูกเลือกจากคะแนนเสียงเลือกตั้งของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

Related

ความคิดเห็น
^