เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดังต่อไปนี้
        
  1. น.ส.รุจิตา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์ศึกษา เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  2.     
  3. น.ส.อัจจิมา ศิริสูตร ตำแหน่งครู ได้รับเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ


น.ส.รุจิตา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์ศึกษา เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน.ส.อัจจิมา ศิริสูตร ตำแหน่งครู ได้รับเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

Related

ความคิดเห็น
^