เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินมาจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพม.35 และ สพป.ลำพูน เขต 1 และ สพป.ลำพูน เขต 2

Related

ความคิดเห็น
^