เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระศักดิ์ แก้วสุข

กลุ่มบุคลากรฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-0223209

อีเมล์tee.namdip@gmail.com

^