เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอำภา เขียวดี

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^