[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน


ข่าวสารทั่วไป
คำสั่ง
[ 31/ม.ค./2562 ] คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
[ 31/ม.ค./2562 ] คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2562
[ 18/ธ.ค./2561 ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2560 (3ด้าน13ตัวชี้วัด)
[ 18/ธ.ค./2561 ] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ของข้าราชการครู รายปีการศึกษา 2560-2561
[ 7/ธ.ค./2561 ] คำสั่งกีฬาสัมพันธ์บ้านโฮ่ง ประจำปี 2561
คู่มือฯ
[ 15/พ.ค./2561 ] คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา2561
[ 1/พ.ค./2561 ] คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
[ 18/เม.ย./2561 ] คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561
[ 18/เม.ย./2561 ] คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้ารับพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE
[ 21/ก.พ./2561 ] คู่มือโรงเรียนคุณธรรม
พ.ร.บ. ระเบียบ
[ 13/พ.ย./2561 ] แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู สังกัด สพฐ.
[ 12/พ.ย./2561 ] คำชี้แจงและแบบประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
[ 4/พ.ย./2561 ] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว.30ตุลาคม2561
[ 2/ก.ค./2561 ] มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
[ 8/มิ.ย./2561 ] หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะฯ
[ 25/ก.พ./2565 ] แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (20 พ.ค. 2564)
[ 25/ก.พ./2565 ] แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (20 พ.ค. 2564)
[ 24/ต.ค./2561 ] ว.14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
[ 27/ส.ค./2561 ] แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง)
[ 7/ก.พ./2561 ] คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่
แบบฟอร์ม
[ 21/ก.ค./2565 ] แบบบันทึกคะแนนการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2566
[ 3/เม.ย./2565 ] แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
[ 3/มี.ค./2565 ] แบบสำรวจการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
[ 19/ม.ค./2565 ] แบบ ลพ 1.แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง
[ 18/ม.ค./2565 ] แบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางรายบุคคล เดินทางไปกลับเชียงใหม่ หรือลำปาง ตามแบบ ลพ.1
เอกสารอื่นๆ
[ 27/ธ.ค./2564 ] เอกสารชี้แจงการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565
[ 26/ต.ค./2561 ] มาตรการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561
[ 6/เม.ย./2561 ] แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.
[ 21/ก.พ./2561 ] รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61
[ 6/พ.ย./2560 ] รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง

คณะกรรมการ
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ปฏิทินกิจกรรม
Facebook Fan Page
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/มิ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
159 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
404 คน
สถิติเดือนนี้
7607 คน
สถิติปีนี้
42203 คน
สถิติทั้งหมด
1069853 คน
IP ของท่านคือ 44.212.99.208
(Show/hide IP)