[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  หมวดหมู่ วิทยฐานะฯ
เรื่อง : กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)
โดย : admin
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 8520 ดาวน์โหลด : 0
  
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 1.39 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สายงานการสอน และแบบบันทึกการประเมิน รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด)
วิทยฐานะฯ 5 อันดับล่าสุด

      ว.14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน 24/ต.ค./2561
      แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง) 27/ส.ค./2561
      คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่ 7/ก.พ./2561
      วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) 7/ก.พ./2561
      วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู 7/ก.พ./2561