[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  หมวดหมู่ พ.ร.บ.ระเบียบ
เรื่อง : ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
โดย : admin
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 693 ดาวน์โหลด : 0
  
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 77.45 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
พ.ร.บ.ระเบียบ 5 อันดับล่าสุด

      แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. 13/พ.ย./2561
      คำชี้แจงและแบบประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 12/พ.ย./2561
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว.30ตุลาคม2561 4/พ.ย./2561
      มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 2/ก.ค./2561
      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย 8/มิ.ย./2561