[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 6 ) โดย admin 234.9 KBs 0 คำสั่ง
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 7 ) โดย admin 201.5 KBs 0 คำสั่ง
3 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 39 ) โดย admin 464.6 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
4 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑( ลงวันที่ : 4/มิ.ย./2561 || อ่าน : 16 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
5 แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรปีงบ61( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2561 || อ่าน : 60 ) โดย admin 0 Bytes 0 แบบฟอร์ม
6 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน มิถุนายน 2561( ลงวันที่ : 29/พ.ค./2561 || อ่าน : 24 ) โดย admin 239.73 KBs 0 คำสั่ง
7 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 15/พ.ค./2561 || อ่าน : 47 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
8 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานประจำปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 7/พ.ค./2561 || อ่าน : 76 ) โดย admin 306.28 KBs 0 คำสั่ง
9 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2561( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 175.46 KBs 0 คำสั่ง
10 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 1/พ.ค./2561 || อ่าน : 53 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
11 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 111 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 54 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
13 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้ารับพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 48 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 54 ) โดย admin 149.58 KBs 0 คำสั่ง
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ( ลงวันที่ : 17/เม.ย./2561 || อ่าน : 51 ) โดย admin 156.34 KBs 0 คำสั่ง
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.( ลงวันที่ : 6/เม.ย./2561 || อ่าน : 51 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
17 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2561 || อ่าน : 95 ) โดย admin 194.68 KBs 0 คำสั่ง
18 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 131 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
19 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดงานสำหรับหน่วยงานสพฐ.( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 112 ) โดย admin 319.08 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
20 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2561( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 120 ) โดย admin 175.52 KBs 0 คำสั่ง
21 รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 122 ) โดย admin 229.5 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
22 คู่มือโรงเรียนคุณธรรม( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 134 ) โดย admin 1.58 MBs 0 คู่มือฯ
23 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 149 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
24 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 246 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
25 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 224 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
26 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 190 ) โดย admin 29.51 KBs 0 วิทยฐานะฯ
27 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 225 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
28 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 258 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
29 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 121 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
30 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2561( ลงวันที่ : 30/ม.ค./2561 || อ่าน : 123 ) โดย admin 172.52 KBs 0 คำสั่ง
31 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 99 ) โดย admin 1.66 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
32 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มกราคม 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 184 ) โดย admin 174.46 KBs 0 คำสั่ง
33 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 241 ) โดย admin 1.43 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
34 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่า2560และต้อนปีใหม่2561( ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2560 || อ่าน : 119 ) โดย admin 173.82 KBs 0 คำสั่ง
35 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 103 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
36 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 144 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
37 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2560( ลงวันที่ : 27/พ.ย./2560 || อ่าน : 148 ) โดย admin 152.8 KBs 0 คำสั่ง
38 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 172 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
39 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
40 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 126 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
41 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 168 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
42 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 146 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
43 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
44 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 143 ) โดย admin 132.77 KBs 0 คำสั่ง
45 คำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 143 ) โดย admin 334.84 KBs 0 คำสั่ง
46 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2560 || อ่าน : 154 ) โดย admin 161.98 KBs 0 คำสั่ง
47 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 134 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
48 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 167 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
49 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 335 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
50 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 170 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
51 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณฯ ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2560 || อ่าน : 150 ) โดย admin 180.47 KBs 0 คำสั่ง
52 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2560( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2560 || อ่าน : 158 ) โดย admin 177.82 KBs 0 คำสั่ง
53 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2560( ลงวันที่ : 12/ก.ย./2560 || อ่าน : 150 ) โดย admin 164.19 KBs 0 คำสั่ง
54 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 137 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
55 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2560( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2560 || อ่าน : 141 ) โดย admin 164.14 KBs 0 คำสั่ง
56 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 186 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
57 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 196 ) โดย admin 199.72 KBs 0 แบบฟอร์ม
58 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 150 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
59 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 813 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
60 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 457 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 189 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
62 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 199 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
63 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 150 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 160 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 148 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
66 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 228 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
67 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 153 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
68 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 145 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
69 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 172 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
70 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 127 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
71 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 1358 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
72 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 122 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
73 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 484 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
74 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 467 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
75 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 171 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
76 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 120 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
77 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 182 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
78 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 105 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
79 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 164 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
80 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 249 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
81 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 197 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
82 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 117 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
83 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 145 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
84 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 718 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
85 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 222 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
86 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 183 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
87 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 195 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
88 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 182 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
89 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 176 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
90 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 179 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
91 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 144 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
92 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 139 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
93 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 459 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
94 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 124 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
95 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 115 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
96 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 229 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
97 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 216 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
98 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 152 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
99 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 91 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
100 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 114 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
101 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 98 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
102 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 98 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
103 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 84 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
104 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 182 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
105 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 179 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
106 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 117 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
107 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 159 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
108 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 104 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
109 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 111 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
110 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 88 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
111 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 74 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
112 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 93 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
113 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 92 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
114 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 98 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
115 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 171 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
116 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 182 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
117 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 120 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
118 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 128 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
119 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 89 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
120 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 83 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
121 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 96 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
122 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 96 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
123 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 81 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
124 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 81 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
125 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 80 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
126 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 77 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
127 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 82 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
128 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 83 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
129 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 83 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
130 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 96 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
131 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 94 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
132 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 87 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
133 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 76 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
134 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 131 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
135 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 130 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
136 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 99 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
137 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 94 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
138 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 116 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
139 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 160 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
140 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 121 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
141 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 125 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
142 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 115 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
143 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 117 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
144 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 110 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
145 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 116 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
146 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 104 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
147 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 87 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
148 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 111 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
149 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 87 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
150 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 108 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>