[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2562 || อ่าน : 2758 ) โดย admin 129.61 KBs 0 คำสั่ง
2 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2562( ลงวันที่ : 31/ม.ค./2562 || อ่าน : 1597 ) โดย admin 291.68 KBs 0 คำสั่ง
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2560 (3ด้าน13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2561 || อ่าน : 6261 ) โดย admin 118.26 KBs 0 คำสั่ง
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ของข้าราชการครู รายปีการศึกษา 2560-2561( ลงวันที่ : 18/ธ.ค./2561 || อ่าน : 2850 ) โดย admin 123.29 KBs 0 คำสั่ง
5 คำสั่งกีฬาสัมพันธ์บ้านโฮ่ง ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 7/ธ.ค./2561 || อ่าน : 1587 ) โดย admin 147.55 KBs 0 คำสั่ง
6 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน ธันวาคม 2561( ลงวันที่ : 5/ธ.ค./2561 || อ่าน : 1053 ) โดย admin 280.75 KBs 0 คำสั่ง
7 ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2561 || อ่าน : 1400 ) โดย admin 127.89 KBs 0 คำสั่ง
8 ประกาศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 23/พ.ย./2561 || อ่าน : 1486 ) โดย admin 103.64 KBs 0 คำสั่ง
9 คำสั่งโรงเรียนที่ 553/2561 แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2561 || อ่าน : 1357 ) โดย admin 249.98 KBs 0 คำสั่ง
10 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครู สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 13/พ.ย./2561 || อ่าน : 1547 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
11 คำชี้แจงและแบบประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน( ลงวันที่ : 12/พ.ย./2561 || อ่าน : 1774 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
12 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤศจิกายน 2561( ลงวันที่ : 12/พ.ย./2561 || อ่าน : 1001 ) โดย admin 286.95 KBs 0 คำสั่ง
13 ฟอร์มแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.2) ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 1928 ) โดย admin 28.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว.30ตุลาคม2561( ลงวันที่ : 4/พ.ย./2561 || อ่าน : 1628 ) โดย admin 75.57 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
15 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปี 2560-2561( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2561 || อ่าน : 1271 ) โดย admin 0 Bytes 0 คำสั่ง
16 มาตรการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 26/ต.ค./2561 || อ่าน : 1435 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
17 คำสั่งไปราชการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560-เมษายน2561ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2561 || อ่าน : 1077 ) โดย admin 4.86 MBs 0 คำสั่ง
18 ว.14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2561 || อ่าน : 2180 ) โดย admin 257.22 KBs 0 วิทยฐานะฯ
19 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2561( ลงวันที่ : 9/ต.ค./2561 || อ่าน : 945 ) โดย admin 257.65 KBs 0 คำสั่ง
20 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 509/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับเนื่องในโอกาสผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ( ลงวันที่ : 9/ต.ค./2561 || อ่าน : 1065 ) โดย admin 179.57 KBs 0 คำสั่ง
21 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 481/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561( ลงวันที่ : 19/ก.ย./2561 || อ่าน : 898 ) โดย admin 200.29 KBs 0 คำสั่ง
22 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2561( ลงวันที่ : 10/ก.ย./2561 || อ่าน : 779 ) โดย admin 234.69 KBs 0 คำสั่ง
23 แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง)( ลงวันที่ : 27/ส.ค./2561 || อ่าน : 5492 ) โดย admin 474.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
24 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2561( ลงวันที่ : 26/ก.ค./2561 || อ่าน : 894 ) โดย admin 242.34 KBs 0 คำสั่ง
25 ฟอร์มแบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ( ลงวันที่ : 24/ก.ค./2561 || อ่าน : 1666 ) โดย admin 49.65 KBs 0 แบบฟอร์ม
26 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 275/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ( ลงวันที่ : 13/ก.ค./2561 || อ่าน : 978 ) โดย admin 171.38 KBs 0 คำสั่ง
27 มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด( ลงวันที่ : 2/ก.ค./2561 || อ่าน : 1658 ) โดย admin 266.22 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
28 คำสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ 303 /2561 แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย( ลงวันที่ : 29/มิ.ย./2561 || อ่าน : 961 ) โดย admin 126.02 KBs 0 คำสั่ง
29 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2561( ลงวันที่ : 26/มิ.ย./2561 || อ่าน : 786 ) โดย admin 240.68 KBs 0 คำสั่ง
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 2753 ) โดย admin 234.9 KBs 0 คำสั่ง
31 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1604 ) โดย admin 201.5 KBs 0 คำสั่ง
32 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1749 ) โดย admin 464.6 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
33 พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑( ลงวันที่ : 4/มิ.ย./2561 || อ่าน : 951 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
34 แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรปีงบ61( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2561 || อ่าน : 1423 ) โดย admin 0 Bytes 0 แบบฟอร์ม
35 คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน มิถุนายน 2561( ลงวันที่ : 29/พ.ค./2561 || อ่าน : 717 ) โดย admin 239.73 KBs 0 คำสั่ง
36 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 15/พ.ค./2561 || อ่าน : 1719 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
37 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานประจำปีการศึกษา2561( ลงวันที่ : 7/พ.ค./2561 || อ่าน : 1038 ) โดย admin 306.28 KBs 0 คำสั่ง
38 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2561( ลงวันที่ : 2/พ.ค./2561 || อ่าน : 790 ) โดย admin 175.46 KBs 0 คำสั่ง
39 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 1/พ.ค./2561 || อ่าน : 1599 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
40 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 1803 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
41 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ2561( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 1555 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
42 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้ารับพัฒนาด้วยระบบ TEPE ONLINE( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 1604 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
43 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 18/เม.ย./2561 || อ่าน : 732 ) โดย admin 149.58 KBs 0 คำสั่ง
44 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ( ลงวันที่ : 17/เม.ย./2561 || อ่าน : 725 ) โดย admin 156.34 KBs 0 คำสั่ง
45 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.( ลงวันที่ : 6/เม.ย./2561 || อ่าน : 1400 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
46 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนเมษายน 2561( ลงวันที่ : 28/มี.ค./2561 || อ่าน : 839 ) โดย admin 194.68 KBs 0 คำสั่ง
47 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 1586 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
48 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดงานสำหรับหน่วยงานสพฐ.( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 993 ) โดย admin 319.08 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
49 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2561( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2561 || อ่าน : 719 ) โดย admin 175.52 KBs 0 คำสั่ง
50 รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 1511 ) โดย admin 229.5 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
51 คู่มือโรงเรียนคุณธรรม( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 1681 ) โดย admin 1.58 MBs 0 คู่มือฯ
52 PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 967 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
53 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 2793 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
54 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 2717 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
55 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 4932 ) โดย admin 28.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
56 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 1547 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
57 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 1372 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
58 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 8818 ) โดย admin 1.39 MBs 0 วิทยฐานะฯ
59 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2561( ลงวันที่ : 30/ม.ค./2561 || อ่าน : 841 ) โดย admin 172.52 KBs 0 คำสั่ง
60 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 849 ) โดย admin 1.66 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
61 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มกราคม 2561( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 4089 ) โดย admin 174.46 KBs 0 คำสั่ง
62 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2560 || อ่าน : 1681 ) โดย admin 1.43 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
63 คำสั่งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่า2560และต้อนปีใหม่2561( ลงวันที่ : 26/ธ.ค./2560 || อ่าน : 689 ) โดย admin 173.82 KBs 0 คำสั่ง
64 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 980 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
65 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( ลงวันที่ : 21/ธ.ค./2560 || อ่าน : 906 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
66 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ธันวาคม 2560( ลงวันที่ : 27/พ.ย./2560 || อ่าน : 842 ) โดย admin 152.8 KBs 0 คำสั่ง
67 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 1096 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
68 แนวปฏิบัติ(เพิ่มเติม)สำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากร สังกัด สพฐ.( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 918 ) โดย admin 0 Bytes 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
69 การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 17/พ.ย./2560 || อ่าน : 798 ) โดย admin 168.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
70 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 1093 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
71 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 1507 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
72 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 1535 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
73 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 757 ) โดย admin 132.77 KBs 0 คำสั่ง
74 คำสั่งการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานฯภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 2/พ.ย./2560 || อ่าน : 748 ) โดย admin 334.84 KBs 0 คำสั่ง
75 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤศจิกายน 2560( ลงวันที่ : 29/ต.ค./2560 || อ่าน : 796 ) โดย admin 161.98 KBs 0 คำสั่ง
76 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 1029 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
77 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 938 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
78 การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 1440 ) โดย admin 662.31 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
79 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 898 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
80 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณฯ ประจำปี 2560( ลงวันที่ : 4/ต.ค./2560 || อ่าน : 771 ) โดย admin 180.47 KBs 0 คำสั่ง
81 คำสั่งเวรรักษาการณ์ ตุลาคม 2560( ลงวันที่ : 28/ก.ย./2560 || อ่าน : 742 ) โดย admin 177.82 KBs 0 คำสั่ง
82 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กันยายน 2560( ลงวันที่ : 12/ก.ย./2560 || อ่าน : 708 ) โดย admin 164.19 KBs 0 คำสั่ง
83 หลักเกณฑ์การประกอบการพิจารณาขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 21/ส.ค./2560 || อ่าน : 821 ) โดย admin 580.03 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
84 คำสั่งเวรรักษาการณ์ สิงหาคม 2560( ลงวันที่ : 11/ส.ค./2560 || อ่าน : 664 ) โดย admin 164.14 KBs 0 คำสั่ง
85 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 982 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
86 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 1018 ) โดย admin 99.64 KBs 0 แบบฟอร์ม
87 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 838 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
88 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 3434 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
89 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 1547 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
90 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 1/ก.ค./2560 || อ่าน : 907 ) โดย admin 698.87 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
91 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2560( ลงวันที่ : 30/มิ.ย./2560 || อ่าน : 793 ) โดย admin 169.6 KBs 0 คำสั่ง
92 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 22/มิ.ย./2560 || อ่าน : 676 ) โดย admin 167.45 KBs 0 คำสั่ง
93 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพ.ศ.2554( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 741 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
94 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับทางภาษาสำหรับครูและบุคลากร ประจำปี2560( ลงวันที่ : 19/มิ.ย./2560 || อ่าน : 709 ) โดย admin 174.1 KBs 0 คำสั่ง
95 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 1106 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
96 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มิถุนายน 2560( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2560 || อ่าน : 645 ) โดย admin 136.92 KBs 0 คำสั่ง
97 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 800 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
98 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 960 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
99 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1008 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
100 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปี 2559-2560( ลงวันที่ : 20/พ.ค./2560 || อ่าน : 3133 ) โดย admin 0 Bytes 0 คู่มือฯ
101 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 743 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
102 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 1422 ) โดย admin 1.02 MBs 0 คู่มือฯ
103 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา2560( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 4975 ) โดย admin 302.63 KBs 0 คำสั่ง
104 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 27/เม.ย./2560 || อ่าน : 867 ) โดย admin 77.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
105 คำสั่งเวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2560( ลงวันที่ : 26/เม.ย./2560 || อ่าน : 650 ) โดย admin 138.79 KBs 0 คำสั่ง
106 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 881 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
107 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงในโอกาสย้ายบุคลากร( ลงวันที่ : 4/เม.ย./2560 || อ่าน : 565 ) โดย admin 187.31 KBs 0 คำสั่ง
108 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 839 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
109 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 841 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
110 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 878 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
111 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เมษายน 2560( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 608 ) โดย admin 142.91 KBs 0 คำสั่ง
112 คำสั่งเวรรักษาการณ์ มีนาคม 2560( ลงวันที่ : 27/ก.พ./2560 || อ่าน : 750 ) โดย admin 133.38 KBs 0 คำสั่ง
113 แนวทางเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2559( ลงวันที่ : 19/ก.พ./2560 || อ่าน : 1973 ) โดย admin 4.44 MBs 0 คู่มือฯ
114 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 877 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
115 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 781 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
116 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 910 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
117 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 854 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
118 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 851 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
119 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 842 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
120 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 822 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
121 คำสั่งเวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2560( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 630 ) โดย admin 118.94 KBs 0 คำสั่ง
122 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 6/ม.ค./2560 || อ่าน : 1497 ) โดย admin 4.55 MBs 0 คู่มือฯ
123 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 714 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
124 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 725 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
125 คู่มือการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐานฯ 2559( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 969 ) โดย admin 462.88 KBs 0 คู่มือฯ
126 เกณฑ์ตัวชี้วัดการย้ายข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 779 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
127 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน มกราคม 2560( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 683 ) โดย admin 121.93 KBs 0 คำสั่ง
128 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 684 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
129 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 684 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
130 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 684 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
131 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 671 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
132 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 616 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
133 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 982 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
134 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 898 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
135 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 699 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
136 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 741 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
137 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 641 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
138 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 745 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
139 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 603 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
140 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 547 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
141 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 570 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
142 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 561 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
143 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 577 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
144 ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1072 ) โดย admin 438.55 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
145 การจัดลำดับอาวุโสทางราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 799 ) โดย admin 229.45 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
146 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 691 ) โดย admin 210.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
147 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 747 ) โดย admin 204.61 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
148 พรบ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 663 ) โดย admin 86.84 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
149 จรรยาบรรณวิชาชีพ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 632 ) โดย admin 351.66 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
150 ระเบียบการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 560 ) โดย admin 71.4 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
151 ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 632 ) โดย admin 962.71 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
152 การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 564 ) โดย admin 1.38 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
153 มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 567 ) โดย admin 1.31 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
154 การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 539 ) โดย admin 1.29 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
155 มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบคัดเลือก( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 539 ) โดย admin 1.4 MBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
156 ระเบียบปฏิบัติสพฐ.2558 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 528 ) โดย admin 81 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
157 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 563 ) โดย admin 234.99 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
158 ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมไปศึกษาดูงาน อบรม ศึกษาต่อ พ.ศ.2552( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 558 ) โดย admin 695.18 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
159 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 605 ) โดย admin 901.88 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
160 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 580 ) โดย admin 148.14 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
161 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 567 ) โดย admin 787.42 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
162 กฎกคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2550( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 556 ) โดย admin 120.53 KBs 0 พ.ร.บ.ระเบียบ
163 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 739 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
164 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1976 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
165 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 678 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
166 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 630 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ
167 คู่มือระบบสนุนการบริหาร SMSS Version3.2( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 804 ) โดย admin 14.84 MBs 0 คู่มือฯ
168 คู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วย Google Sites( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 927 ) โดย admin 1.99 MBs 0 คู่มือฯ
169 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 729 ) โดย admin 3.24 MBs 0 คู่มือฯ
170 คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหาร ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 662 ) โดย admin 1.49 MBs 0 คู่มือฯ
171 คู่มือการบริหารงานบุคคลฯของ กศจ. พ.ศ.2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 718 ) โดย admin 2.78 MBs 0 คู่มือฯ
172 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ธันวาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 600 ) โดย admin 121.44 KBs 0 คำสั่ง
173 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 599 ) โดย admin 128.79 KBs 0 คำสั่ง
174 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน ตุลาคม 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 596 ) โดย admin 141.5 KBs 0 คำสั่ง
175 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 586 ) โดย admin 130.64 KBs 0 คำสั่ง
176 คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 552 ) โดย admin 130.98 KBs 0 คำสั่ง
177 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม SMSS ปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 650 ) โดย admin 124.83 KBs 0 คำสั่ง
178 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิจิตเกษียณฯ ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 631 ) โดย admin 211.99 KBs 0 คำสั่ง
179 คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 635 ) โดย admin 336.04 KBs 0 คำสั่ง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>