[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (20 พ.ค. 2564)( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2565 || อ่าน : 272 ) โดย admin 1.97 MBs 0 วิทยฐานะฯ
2 แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (20 พ.ค. 2564)( ลงวันที่ : 25/ก.พ./2565 || อ่าน : 292 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
3 ว.14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2561 || อ่าน : 2682 ) โดย admin 257.22 KBs 0 วิทยฐานะฯ
4 แบบวฐ.1-3(ฉบับปรับปรุง)( ลงวันที่ : 27/ส.ค./2561 || อ่าน : 6067 ) โดย admin 474.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
5 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูตำแหน่งครูมีวิทยฐานะแนวใหม่( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 3268 ) โดย admin 916.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
6 วฐ.3 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 3111 ) โดย admin 59.06 KBs 0 วิทยฐานะฯ
7 วฐ.2 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 5295 ) โดย admin 28.46 KBs 0 วิทยฐานะฯ
8 วฐ.1 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2561 || อ่าน : 1767 ) โดย admin 87.12 KBs 0 วิทยฐานะฯ
9 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook teacher)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 1590 ) โดย admin 1.21 MBs 0 วิทยฐานะฯ
10 กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน แบบบันทึก+เกณฑ์การประเมินฯตำแหน่งครู (3ด้าน 13ตัวชี้วัด)( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2561 || อ่าน : 9061 ) โดย admin 1.39 MBs 0 วิทยฐานะฯ
11 ว28/2560 หลักเกณฑ์พัฒนาข้าราชการและบุคลากรก่อนแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการ( ลงวันที่ : 7/ต.ค./2560 || อ่าน : 1155 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
12 ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน( ลงวันที่ : 8/ก.ค./2560 || อ่าน : 3742 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
13 ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ( ลงวันที่ : 6/ก.ค./2560 || อ่าน : 1765 ) โดย admin 0 Bytes 0 วิทยฐานะฯ
14 ว.20การปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 1060 ) โดย admin 299.66 KBs 0 วิทยฐานะฯ
15 ว.24หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 1079 ) โดย admin 421.65 KBs 0 วิทยฐานะฯ
16 ว.25หลักเกณฑ์ให้ขรกฯได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามวุฒิที่กคศ.รับรอง( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 1051 ) โดย admin 5.98 MBs 0 วิทยฐานะฯ
17 ว.26การปรับปรุงมาตรฐานฯวิทยฐานะครูชำนาญการ( ลงวันที่ : 27/ม.ค./2560 || อ่าน : 1035 ) โดย admin 166.92 KBs 0 วิทยฐานะฯ
18 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหม่( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 949 ) โดย admin 115.76 KBs 0 วิทยฐานะฯ
19 ว 13( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 2304 ) โดย admin 35.09 MBs 0 วิทยฐานะฯ
20 ว 17( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 892 ) โดย admin 1.61 MBs 0 วิทยฐานะฯ
21 ว 7( ลงวันที่ : 22/ธ.ค./2559 || อ่าน : 869 ) โดย admin 2.28 MBs 0 วิทยฐานะฯ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>