[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบ ลพ 1.แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง( ลงวันที่ : 19/ม.ค./2565 || อ่าน : 24 ) โดย admin 21.74 KBs 0 แบบฟอร์ม
2 แบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเดินทางรายบุคคล เดินทางไปกลับเชียงใหม่ หรือลำปาง ตามแบบ ลพ.1( ลงวันที่ : 18/ม.ค./2565 || อ่าน : 24 ) โดย admin 261.75 KBs 0 แบบฟอร์ม
3 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง นักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน : 47 ) โดย admin 16.18 KBs 0 แบบฟอร์ม
4 แปบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2565 || อ่าน : 49 ) โดย admin 18.18 KBs 0 แบบฟอร์ม
5 ฟอร์มแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.2) ปีการศึกษา 2560( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 2085 ) โดย admin 28.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
6 ฟอร์มแบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปี 2561 ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ( ลงวันที่ : 24/ก.ค./2561 || อ่าน : 1830 ) โดย admin 49.65 KBs 0 แบบฟอร์ม
7 แบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการและขอยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูครบวงจรปีงบ61( ลงวันที่ : 30/พ.ค./2561 || อ่าน : 1548 ) โดย admin 0 Bytes 0 แบบฟอร์ม
8 แบบฟอร์ม ID PLAN รายปีตามโครงการพัฒนาครูปีงบ61( ลงวันที่ : 19/เม.ย./2561 || อ่าน : 1932 ) โดย admin 81.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
9 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งฯให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ลงวันที่ : 8/มี.ค./2561 || อ่าน : 1710 ) โดย admin 45.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
10 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (Training OBEC)( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2560 || อ่าน : 1171 ) โดย admin 48.7 KBs 0 แบบฟอร์ม
11 แบบฟอร์ม ID PLAN ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 60 ( ลงวันที่ : 8/พ.ย./2560 || อ่าน : 1160 ) โดย admin 659.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์( ลงวันที่ : 24/ต.ค./2560 || อ่าน : 1098 ) โดย admin 15.93 KBs 0 แบบฟอร์ม
13 แบบฟอร์มรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา( ลงวันที่ : 10/ต.ค./2560 || อ่าน : 1010 ) โดย admin 235.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
14 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 1083 ) โดย admin 99.64 KBs 0 แบบฟอร์ม
15 แบบคำขอเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ปรับเงิน( ลงวันที่ : 19/ก.ค./2560 || อ่าน : 910 ) โดย admin 39.54 KBs 0 แบบฟอร์ม
16 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล ID PLAN ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่1/60( ลงวันที่ : 8/มิ.ย./2560 || อ่าน : 1174 ) โดย admin 178 KBs 0 แบบฟอร์ม
17 แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินธรรมเนียมผ่านระบบ Pay at Post( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 873 ) โดย admin 62.84 KBs 0 แบบฟอร์ม
18 แบบ คส.02.10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1036 ) โดย admin 106.86 KBs 0 แบบฟอร์ม
19 แบบ คส.02.20 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 28/พ.ค./2560 || อ่าน : 1082 ) โดย admin 107.55 KBs 0 แบบฟอร์ม
20 แบบฟอร์มคำสั่งและบันทึกการลาออกของลุกจ้างชั่วคราว( ลงวันที่ : 4/พ.ค./2560 || อ่าน : 810 ) โดย admin 85.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
21 แบบฟอร์มSARครูปี59(โดยเขต35)( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 908 ) โดย admin 109.82 KBs 0 แบบฟอร์ม
22 บันทึกสรุปผลงานฯ (บันทึกความดี) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560( ลงวันที่ : 6/ก.พ./2560 || อ่าน : 942 ) โดย admin 63.51 KBs 0 แบบฟอร์ม
23 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ( ลงวันที่ : 5/ม.ค./2560 || อ่าน : 780 ) โดย admin 78.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
24 แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 1048 ) โดย admin 31.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
25 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID-PLAN) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 969 ) โดย admin 320 KBs 0 แบบฟอร์ม
26 แบบฟอร์มขอคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 768 ) โดย admin 337.83 KBs 0 แบบฟอร์ม
27 แบบฟอร์มบันทึกความดีสรุปผลงานฯ 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 811 ) โดย admin 62.88 KBs 0 แบบฟอร์ม
28 แบบใบลา( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 705 ) โดย admin 136.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
29 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [WORD]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 805 ) โดย admin 20.45 KBs 0 แบบฟอร์ม
30 แบบรายงานการอบรมสัมมนาฯ [PDF]( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 667 ) โดย admin 84.4 KBs 0 แบบฟอร์ม
31 แบบขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 607 ) โดย admin 253.5 KBs 0 แบบฟอร์ม
32 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงฯใน ก.พ.7( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 633 ) โดย admin 31 KBs 0 แบบฟอร์ม
33 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 622 ) โดย admin 93 KBs 0 แบบฟอร์ม
34 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 632 ) โดย admin 145.82 KBs 0 แบบฟอร์ม


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>