[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
ลิงค์หน่วยงาน
  
  หมวด : 

ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 เอกสารชี้แจงการย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565( ลงวันที่ : 27/ธ.ค./2564 || อ่าน : 71 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
2 มาตรการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561( ลงวันที่ : 26/ต.ค./2561 || อ่าน : 1586 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ.( ลงวันที่ : 6/เม.ย./2561 || อ่าน : 1530 ) โดย admin 0 Bytes 0 เอกสารอื่นๆ
4 รายงานผลการประเมินงานส่งท้ายปีเก่า60ต้อนรับปีใหม่61( ลงวันที่ : 21/ก.พ./2561 || อ่าน : 1650 ) โดย admin 229.5 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
5 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับครูและบุคลากร 20 ชั่วโมง( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 1648 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
6 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเชียงของ-เชียงราย (กันยายน60)( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2560 || อ่าน : 1669 ) โดย admin 468.88 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
7 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่และชื่อห้องในโรงเรียน( ลงวันที่ : 4/ส.ค./2560 || อ่าน : 1050 ) โดย admin 351.76 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
8 ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการปฏิรูปการศึกษา( ลงวันที่ : 5/เม.ย./2560 || อ่าน : 948 ) โดย admin 227.06 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
9 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ( ลงวันที่ : 24/มี.ค./2560 || อ่าน : 908 ) โดย admin 527.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
10 ผลการประเมินกลุ่มบริหารงานบุคคลปีการศึกษา2559( ลงวันที่ : 22/มี.ค./2560 || อ่าน : 951 ) โดย admin 1.16 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
11 ผลการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง(ตามกรอบ8งาน) ( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 852 ) โดย admin 274.4 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
12 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2559( ลงวันที่ : 4/ก.พ./2560 || อ่าน : 982 ) โดย admin 224.05 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2560 || อ่าน : 794 ) โดย admin 3.09 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
14 วิสัยทัศน์และนโยบาย ผอ.สพม.35 คนใหม่( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 760 ) โดย admin 175.72 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
15 สารสนเทศ ปี 59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 750 ) โดย admin 3.94 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบ59 สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 756 ) โดย admin 1.38 MBs 0 เอกสารอื่นๆ
17 สมุดโทรศัพท์ สพม.35 ปี 2559( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 741 ) โดย admin 928.99 KBs 0 เอกสารอื่นๆ
18 การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัด สพม.35( ลงวันที่ : 28/ธ.ค./2559 || อ่าน : 684 ) โดย admin 799.26 KBs 0 เอกสารอื่นๆ


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>