[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
หมวดเอกสาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
ลิงค์หน่วยงาน
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/พ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จังหวัดลำปาง) ( 71 / )
    

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จังหวัดลำปาง)


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/พ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จังหวัดลำพูน) ( 68 / )
    

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (จังหวัดลำพูน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/พ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math STEM-Framwork ( 98 / )
    

ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Education for Science and Math STEM-Framwork


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ( 95 / )
    

อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์

1. หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2560

2. ห

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2561 ( 148 / )
    

มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2561


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 ( 110 / )
    

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสพม.35 ( 143 / )
    

แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง โดยสพม.35


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2560 ( 254 / )
    

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปีพ.ศ.2560


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิตรวจข้อมูลก่อนรับสิทธิเบิกค่ารักษาและยืนยันข้อมูลภายใน 30 มิ.ย. 60 ( 158 / )
    

กรมบัญชีกลางได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มิ.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 ( 129 / )
    

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับทุนของ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เพื่อศึกษาภาษาจีน ที่วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>