ชื่อ - นามสกุล :นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล