เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

16 ส.ค. 2564 0 1,325

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กำหนดการรายงานตัวมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการรายงานตัวมอบตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

26 พ.ค. 2564 0 544

รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 และการชำระเงินบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;gt; >>ใบมอบตัวนักเรียน<< ตรวจสอบรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

29 เม.ย. 2564 0 2,135

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4

ประกาศ - การรายงานตัว มอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และชั้น ม.4 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ - การรายงานตัว มอบตัว และชำระเงินบำรุงการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ และชั้น ม.4 (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

18 เม.ย. 2564 0 438

ลิ้งค์รายละเอียดการมอบตัวและการชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์ดูจากเว็บไซต์ https://sites.google.com/tkb.ac.th/studentquota64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

11 เม.ย. 2564 0 997

amp;amp;lt;!--cke_bookmark_429E-- amp;amp;gt; amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_209E-- amp;amp;amp;amp;amp;gt; amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!--cke_bookmark_205E-- amp;amp;amp

^