เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

28 ก.พ. 2562 0 797

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู แ

วันเกียรติยศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันเกียรติยศประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

27 ก.พ. 2562 0 256

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลจากกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆให้กับนักเรียน ดังรายการต่อไปนี้ 1 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการ

วันมาฆบูชา ประจำปี 2562
วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

20 ก.พ. 2562 0 74

เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนา ฟังธรรมเทศนา และเดินเวียนเทียน ณ วัดห้วยกาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

มหกรรมวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2561
มหกรรมวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2561

16 ก.พ. 2562 0 484

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง
โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง

19 ม.ค. 2562 0 297

โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง วันที่ 18 มกราคม 2562 โดย​ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

19 ม.ค. 2562 0 225

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง วันที่16 มกราคม 2562 สมาคมวิชาชีพครูอำเภอบ้านโฮ่ง

โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561

09 ม.ค. 2562 0 427

วันที่ 9 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เปิดโครงการ ตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในราย

โครงการ TK สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ TK สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561

09 ม.ค. 2562 0 438

วันที่ 9 มกราคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดกิจกรรม TK (Thailand and Korea) สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลีอย่างทั่วถึง และ

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

29 ธ.ค. 2561 0 578

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการจับรางวัลของขวัญปีใหม่อีกมากมาย

การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561
การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561

29 ธ.ค. 2561 0 549

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561 ได้มีการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมกับตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้ตำแหน่งเดือนและดาว TO BE NUMB

Christmas Day 2018
Christmas Day 2018

25 ธ.ค. 2561 0 367

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา ฝึกความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการส

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน

25 ธ.ค. 2561 0 230

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอำไพ สิทธิกาน และคุณครูลาวัลย์ ขยันขาย ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ และนายชายเชษฐ์ ทิพยอด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ตา

โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

19 ธ.ค. 2561 0 277

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้จัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับก

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561

27 พ.ย. 2561 0 265

วันที่ 27 พฤศจกิยน 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกระทง เจดีย์ทราย และการประดิษฐ์โคมลอย จากกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม(สืบสานประเพณียี่เป็ง) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

มอบเกียรติบัตรโครงการทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
มอบเกียรติบัตรโครงการทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

27 พ.ย. 2561 0 148

วันที่ 27 พฤศจกิยน 2561 ผู้อำนวยการจรัส คำอ้าย มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ ทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จากกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 ประจำปีก

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE

26 พ.ย. 2561 0 157

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของชมรมฯ และร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการพัฒนาเ

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

23 พ.ย. 2561 0 204

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 งานกิจการลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตขอ

^