เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

11 ส.ค. 2565 0 10

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
พิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

09 ส.ค. 2565 0 13

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดพิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ โดยคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 มอบธงสภาและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และคณะผู้บริหาร คณะครูประดับเข็มตราสัญลักษณ์สภานักเรียนให้ก

Math Camp 2020
Math Camp 2020

06 ส.ค. 2565 0 4

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข เป็นประธานในพิธีเปิด รับฟังคำกล่าวรายงานจากหัวหน้

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด)
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด)

04 ส.ค. 2565 0 16

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัด) ระหว่างวันที่ 4-31 กรกฎาคม 2565

มอบเกียรติบัตรรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

04 ส.ค. 2565 0 12

รายการที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายคุณภัทร มือแป เด็ก

มอบทุนการศึกษานักเรียนพัก
มอบทุนการศึกษานักเรียนพัก

03 ส.ค. 2565 0 3

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 Dr.Joel Anton Rombout และคุณปทมพร ทะสุใจ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนพักนอนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

สพม.ลป.ลพ.ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน
สพม.ลป.ลพ.ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

01 ส.ค. 2565 0 3

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนและสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565
การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565

27 ก.ค. 2565 0 21

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. จากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือตั้งประจำจังหวัดลำพูนเป็นวิท

การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย
การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย

27 ก.ค. 2565 0 29

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ปลาย

การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีระดับชั้น ม.ต้น และการประกวดทูตวัฒนธรรม(รอบชิงชนะเลิศ)
การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีระดับชั้น ม.ต้น และการประกวดทูตวัฒนธรรม(รอบชิงชนะเลิศ)

26 ก.ค. 2565 0 31

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี ระดับชั้น ม.ต้น และการประกวดทูตวัฒนธรรม(รอบชิงชนะเลิศ)

ขบวนพาเหรดตัวละครในวรรณคดีไทย และพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
ขบวนพาเหรดตัวละครในวรรณคดีไทย และพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

25 ก.ค. 2565 0 53

ขบวนพาเหรดตัวละครในวรรณคดีไทย และพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 22

23 ก.ค. 2565 0 28

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Science and Environment Camp) รุ่นที่ 22 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2565
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2565

12 ก.ค. 2565 0 45

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ชมรม TO BE NUMER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ(รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2565 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3 จากคณะกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานชม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

11 ก.ค. 2565 0 52

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อย ปีการศึกษา 2565
การอบรมนักประชาสัมพันธ์น้อย ปีการศึกษา 2565

08 ก.ค. 2565 0 34

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่ทำหน้าที

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

05 ก.ค. 2565 0 45

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

^