เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

09 มี.ค. 2561 0 1,549

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู และเพื

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

08 มี.ค. 2561 0 65

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินมาจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพม.35 และ สพป.ลำพูน เขต 1 และ สพป.ลำพูน เขต 2

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

06 มี.ค. 2561 0 275

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดังต่อไปนี้ น.ส.รุจิตา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์ศึกษา เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาล

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

06 มี.ค. 2561 0 86

มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในรายการดังต่อไปนี้ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน (สารวัตรนักเรียน) รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง เกียรติยศให้กับโรงเรียน (ถ้วยพระราชทานรางวัลเกียรติยศ ชมรม

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

02 มี.ค. 2561 0 100

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรโครงการขับขี่ปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรทำความดี
มอบเกียรติบัตรโครงการขับขี่ปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรทำความดี

02 มี.ค. 2561 0 100

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง และเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีมีความซื่อสัตย์ เก็บทรัพย์สินทร์มีค่าได้แล้วส่งคืนเจ้าข

มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561
มอบตำแหน่งและหน้าที่งานคณะกรรมการสภานักเรียน 2561

27 ก.พ. 2561 0 171

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งพร้อมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวอำลาเนื่องจากหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียน และได้มอบตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่งานสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ซึ่งได้ถูกเลือ

มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ปีการศึกษา 2560

27 ก.พ. 2561 0 97

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนคนดีศรีห้องเรียน และนักเรียนคนดีศรีธีรกานท์ ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

27 ก.พ. 2561 0 106

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับโล่พระราชทานกิตติคุณ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปีการศึกษา 255) โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไ

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

22 ก.พ. 2561 0 143

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ณ อาคารร่มตะแบก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มอบเกียรติคุณบัตรนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูน 2560
มอบเกียรติคุณบัตรนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูน 2560

22 ก.พ. 2561 0 72

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ ปินตาพรหม มอบเกียรติคุณบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรมกล้าดีศรีลำพูนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2560

มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ
มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ

22 ก.พ. 2561 0 166

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานอาชีพ ใน วันแสดงโครงงานและแสดงผลงานนักเรียนรายวิชาโครงงานอาชีพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องสมุด
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องสมุด

22 ก.พ. 2561 0 83

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องสมุด การแข่งขันเปิดพจนานุกรม การแข่งขันเปิดสารานุกรม และการแข่งขันเปิดดิกชันนารี่ ในงานมหกรรมวิชาการ สานฝันวันวิชาการตามรอยพระราชปณิธานของพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา

21 ก.พ. 2561 0 114

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พ.ต.ท.ชาติไทย ชูชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.บ้านโฮ่ง และคณะ เข้ามาทบทวนความรู้กฎหมายจราจรและสัญญาณจราจรให้กับนักเรียนและตำรวจโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ประจำปีง

หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
หาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

20 ก.พ. 2561 0 226

วันที่ 19 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน มีการแนะนำตัวคณะกรรมการและนโยบายของแต่ละพรรค และเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมลงคณะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพฤหหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ใต้อาคารร่มตะแบก เพื่อให้ได

สโมสรโรตารี่ชิตะคู่มิตร (ประเทศญี่ปุ่น) ดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สโมสรโรตารี่ชิตะคู่มิตร (ประเทศญี่ปุ่น) ดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

18 ก.พ. 2561 0 124

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะจากสโมสรโรตารี่ลำพูนและสโมสรโรตารี่ชิตะคู่มิตร(ประเทศญี่ปุ่น) ได้เข้ามาดูระบบการทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

มหกรรมวิชาการ "สานฝันวันวิชาการ ตามรอยพระราชปณิธานของพ่ออย่างพอเพียง" ปีการศึกษา 2560
มหกรรมวิชาการ "สานฝันวันวิชาการ ตามรอยพระราชปณิธานของพ่ออย่างพอเพียง" ปีการศึกษา 2560

16 ก.พ. 2561 0 443

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ สานฝันวันวิชาการ ตามรอยพระราชปณิธานของพ่ออย่างพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติเป็นประธา

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

01 ก.พ. 2561 0 319

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้ผ่านเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือจำนวน 37 รายการ ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ จ

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน
มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน

01 ก.พ. 2561 0 189

วันที่ 31 มกราคม 2561 มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนจังหวัดลำพูน เสริมสร้างเด็กและเยาวชน สู่การเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขบนความพอะเพียง ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

^