เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การประเมินภาคสนามการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1
การประเมินภาคสนามการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1

15 มิ.ย. 2561 0 281

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ชมรม TO BE NUMER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการประเมินผลการดำเนินงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาต้นแบบระดับเพชร ขึ้นสู่ยอดเพชรปีที่ 1 จากคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประ

กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพและตอนนารายณ์ปราบนนทก
กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี การแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพและตอนนารายณ์ปราบนนทก

06 มิ.ย. 2561 0 322

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวรรณคดี ชมการแสดงละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ และตอนนารายณ์ปราบนนทกจากคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอินทนิล

การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน
การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน

06 มิ.ย. 2561 0 77

การติดตามการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา พื้นที่จังหวัดลำพูน วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พ.ค. 2561 0 127

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดประชาสัมพันธ์และเดินขบวนรณรงค์ให้คณะครู นักเรียน และประชนชนในชุมชนบ้านห้วยกาน ได้รับรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่

โครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โครงการอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

31 พ.ค. 2561 0 154

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มเครือข่างโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ลำพูน วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

28 พ.ค. 2561 0 185

เนื่องในวันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมทำพิธีทางศาสนา และฟังธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในบทบาทของการปฏิบัติตนในพุทธศาสนิกชนที่ดีพร้อมทั้งเป็นการสร้างคุณธรรม จริ

ค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12
ค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12

25 พ.ค. 2561 0 152

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 12 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ก

นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561
นศท.รายงานตัวปี2-ปี3 และสอบคัดเลือกปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561

25 พ.ค. 2561 0 677

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี
พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี

17 พ.ค. 2561 0 535

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าเก้าอี้ วันสถาปนาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครบรอบ 56 ปี ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

13 พ.ค. 2561 0 326

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

แนะนำครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2561
แนะนำครูอัตราจ้าง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ปีการศึกษา 2561

08 พ.ค. 2561 0 823

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 แนะนำตัวครูอัตราจ้างคนใหม่ และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

07 พ.ค. 2561 0 565

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในการเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปิดภาคการศึกษา 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปิดภาคการศึกษา 2560

29 มี.ค. 2561 0 371

วันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและชี้แจงปฏิทินการดำเนินการต่างๆ และมอบโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็น คนดีศรีธีรกานท์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรี

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

09 มี.ค. 2561 0 1,755

วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครู และเพื

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

08 มี.ค. 2561 0 179

วันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินมาจากศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพม.35 และ สพป.ลำพูน เขต 1 และ สพป.ลำพูน เขต 2

ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

06 มี.ค. 2561 0 362

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดังต่อไปนี้ น.ส.รุจิตา ปัญญาแก้ว ตำแหน่งครู เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์ศึกษา เอกชีววิทยา จากมหาวิทยาล

^