เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
มอบเกียรติบัตรนักเรียนมีผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับแรก ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564

01 เม.ย. 2565 0 101

วันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม 10 อันดับแรกในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ทำผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีก

วันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564
วันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564

11 มี.ค. 2565 0 210

วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นำโดยนายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และคณะกรรมการสภานักเรียนจัดงาน วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จกา

นิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. สพท. สู่การปฏิบัติ
นิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. สพท. สู่การปฏิบัติ

10 มี.ค. 2565 0 84

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สพฐ. สพท. สู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

08 มี.ค. 2565 0 101

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่(ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมรา

มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

08 มี.ค. 2565 0 106

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดังรายการต่อไปนี้ ทุนการศึกษา มาเรียมายเออร์ จำนวน 100 ทุน ทุนการศึกษา คุณพรชัย วรรณภิระ จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษา คุณทิพวรรณ เดชชิต จำนวน 3 ทุน ทุนการศึกษา ครูอำภา เ

มอบเกียรติบัตรจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรจิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์

08 มี.ค. 2565 0 100

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีจิตอาสา ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดำเนินงานด้านงานประชาสัมพันธ์ และงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 นายพรรษ ยะยอง นายจักรพงศ์ เหลืองทา นายภูริพัศ สิทธิดง เด็กหญิงปภาดา คำอ้าย เด็กหญิงกฤตพร แสน

มอบเกียรติบัตร TO BE IDOL
มอบเกียรติบัตร TO BE IDOL

08 มี.ค. 2565 0 96

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจันทร์จิรา เมตตานุวัฒน์ ม.5/3 นางสาวพัชรินทร์ รัตนแสง ม.3/4 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ครั้งที่ 12 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ เซนทรััลแอร์พอร์ท จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกคนร

มอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
มอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564

07 มี.ค. 2565 0 98

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 (ประเภททีม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน นางสาวจิรัชยา จำปาโชค นายธีรภัทร์ ปันทะนัน นางสาวปาลิตา ธรรมสอน

มอบเกียรติบัตรนักเรียน Gifted Math ประจำปีการศึกษา 2564
มอบเกียรติบัตรนักเรียน Gifted Math ประจำปีการศึกษา 2564

01 มี.ค. 2565 0 131

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง Precodict ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบเกียรติบัตรให

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

26 ก.พ. 2565 0 189

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการลงคะแนนเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ณ ชั้นล่างอาคารร่มตะแบก โรงเรียน

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง
โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

24 ก.พ. 2565 0 95

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราห์เด็กของสภากาชาดไทย ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา รักษาดวงตาฟรีให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

20 ก.พ. 2565 0 132

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จัดโครงการฝึกอบรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาสู่สากล
ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาสู่สากล

20 ก.พ. 2565 0 180

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาสู่สากล สำหรับนักเรียนนำร่องห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คนในงาน "ธรรมสาธิตคัพ ครั้งที่ 5"
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คนในงาน "ธรรมสาธิตคัพ ครั้งที่ 5"

14 ก.พ. 2565 0 114

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเด็กชายธีรภัทร จิตอดุลย์การ ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม(Man of The Match) จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คนในงาน ธรรมสาธิตคัพ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ในวันศุกร์ ท

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษเก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษเก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

03 ก.พ. 2565 0 138

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมศิษเก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

^