เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
การอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

13 ธ.ค. 2560 0 599

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม

การฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5
การฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5

13 ธ.ค. 2560 0 373

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5 ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นความสำคัญในหลักธรรมคำสอ

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์หยุดเชื้อ HIV
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์หยุดเชื้อ HIV

01 ธ.ค. 2560 0 475

วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้คนตระหนักในอันตรายของโรคเอดส์ ที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หาย เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"

30 พ.ย. 2560 0 364

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการรุ้งตะวัน ไชยเจริญ มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง (กระทงเล็ก เจดีย์ทราย โคมแควน) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนธีรก

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

29 พ.ย. 2560 0 557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE พัฒนานักเรียนแกนนำในด้านต่างๆ และสร้างค

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

22 พ.ย. 2560 0 421

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตขอ

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

21 พ.ย. 2560 0 608

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมอง ประลองความคิด กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิ

การนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน
การนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน

21 พ.ย. 2560 0 741

โรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน ในโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเป็นการรณรงค์เพื่อประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเห็นควา

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

16 พ.ย. 2560 0 880

วันที่ 14 และ 16 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งสรุปผลรางวัลได้ดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง 68 รายการ รางวัลระดับเหรียญ 30 รายการ รางวัลระดับเหรียญ 5 รายก

นักเรียนรับทุนการศึกษา นายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์
นักเรียนรับทุนการศึกษา นายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์

16 พ.ย. 2560 0 322

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤธิ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจิตอาสา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนในการสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม จำนวน 20,000 บาท

มอบทุนการศึกษา มาเรีย ไมเออร์
มอบทุนการศึกษา มาเรีย ไมเออร์

15 พ.ย. 2560 0 354

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มอบทุนการศึกษา มาเรีย ไมเออร์ จำนวน 58 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน

กิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"
กิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"

03 พ.ย. 2560 0 1,198

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง โดยท่านผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดม

มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

02 พ.ย. 2560 0 382

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการรุ้งตะวัน ไชยเจริญ มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จากท่านพระครูสิริสุตาภิรัต เจ้าอาวาสวัดห้วยกาน เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ให้แก่ นายศรัณย์พัชร์ ท่อนทอง ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ต้อนรับเปิดเทอม 2/2560 และแนะนำครูคนใหม่
ต้อนรับเปิดเทอม 2/2560 และแนะนำครูคนใหม่

31 ต.ค. 2560 0 526

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และแนะนำครูคนใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่สอนในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นต้นไป ได้แก่ 1.นางสาวรุจิตา ปัญญาแก้ว กลุ

ลงทะเบียน ตรวจเครื่องแต่งกาย ชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2560
ลงทะเบียน ตรวจเครื่องแต่งกาย ชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2560

30 ต.ค. 2560 0 759

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดำเนินการตรวจเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม และชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารร่มตะแบก และหอประชุมอินทนิลโรงเรียนธีรกา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560

29 ต.ค. 2560 0 686

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนตลอดจนความประพฤติของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

29 ก.ย. 2560 0 470

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต วันที่ 29 กันยายน 2560

^