เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9
ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝัน สู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9

27 ก.ค. 2560 0 199

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ พี่เพื่อน้อง หนุนฝันสู่วันสำเร็จ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 โดยมีศิษย์เก่าที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแกนนำช่วยเ

กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5
กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5

27 ก.ค. 2560 0 163

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดให้นักเรียนจำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศีล 5 ของตำบลบ้านโฮ่ง เขต 1 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา จัดโดย องค์การบริารส่วนจังหวั

มอบเกียรติบัตรค่ายคณิตศาสตร์
มอบเกียรติบัตรค่ายคณิตศาสตร์

27 ก.ค. 2560 0 243

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ช่วยวิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้จบหลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ โครงการพัฒ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26 ก.ค. 2560 0 113

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 65 พรรษา ทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นราชสัการะ กิจกรรมพบพระชำระใน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเ

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

25 ก.ค. 2560 0 392

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 และคณะกรรมการปีการศึกษา 2559 ได้มอบตำแหน่งและหน้าที่งานสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการประ

ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ปีการศึกษา 2560
ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ปีการศึกษา 2560

22 ก.ค. 2560 0 241

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ Math Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้

มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

20 ก.ค. 2560 0 257

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทำพานดอกไม้ และพานธูปเทียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

เหล่ากาชาดสัญจร
เหล่ากาชาดสัญจร

19 ก.ค. 2560 0 111

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนยุวกาชาดโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ค่ายวิชาการ English & Healthy Day Camp 2017
ค่ายวิชาการ English & Healthy Day Camp 2017

16 ก.ค. 2560 0 200

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ English Healthy Day Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมอินทนิล โรงเ

TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1
TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1

16 ก.ค. 2560 0 159

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้รับพระราชทานรางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร พร้อมเป็นชมรมฯ รักษามาตรฐานต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1 และท่านผู้อำนวยการ นิพนธ์ แสงเนตร รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นโครงการ TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

07 ก.ค. 2560 0 110

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักในบทบาทของการปฏิบัติตนในพุทธศาสนิกาชนที่ดี พร้

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"
ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

07 ก.ค. 2560 0 221

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต ระห

​มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสหวิทยาเขต ปี 2560
​มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสหวิทยาเขต ปี 2560

06 ก.ค. 2560 0 233

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับสหวิทยาเขต ปี 2560 โดยมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้ ด.ญ.พรสุดา พูลเอียด รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Mult

โครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

05 ก.ค. 2560 0 93

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดโครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training English Communication Programme for teachers) หลักสูตร 20 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2560 ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ปีการศึกษา 2560
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ปีการศึกษา 2560

05 ก.ค. 2560 0 235

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2560 จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ

04 ก.ค. 2560 0 346

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

Sport Day 2017
Sport Day 2017

29 มิ.ย. 2560 0 282

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักการออกกําลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อให้เกิดความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่

สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

29 มิ.ย. 2560 0 119

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีสวนสนาม ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชา

นายอำเภอบ้านโฮ่งพบปะนักเรียน และมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นายอำเภอบ้านโฮ่งพบปะนักเรียน และมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

27 มิ.ย. 2560 0 231

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งได้เข้ามาพบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่นักเรียน และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ได้เข้ารต่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลดังนี้ 1

^