เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

29 ก.ย. 2560 0 341

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต วันที่ 29 กันยายน 2560

TK สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE 2017
TK สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE 2017

29 ก.ย. 2560 0 464

วันที่ 29 กันยายน 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดกิจกรรม TK (Thailand and Korea) สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ TO BE ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและเกาหลีอย่างทั่วถึง และเพื่อส

รักและผูกพันครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
รักและผูกพันครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

15 ก.ย. 2560 0 4,583

รักและผูกพันครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 1. ครูกรวิไล วงศ์จันทร์ทิพย์ 2. ครูพรหม ทัฬหนิรันดร์ 3. ครูคัด จอมมณี 4. ครูบุญส่ง พัฒนเวศน์ 5. ครูพุทธิดา อูปอินทร์ 6. ครูทิวาพร ทาเศษ

การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน OBECQA
การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน OBECQA

14 ก.ย. 2560 0 334

การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วันที่ 14 กันยายน 2560

แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 256
แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 256

05 ก.ย. 2560 0 405

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร รุ่น 15 ปี(หญิง) เด็กหญิงณัฐธิดา คำไทย และทีมฟุตบอลรางวัลรองชนะเลิศ ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย) จากการแข่งขันกีฬาร

โครงการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โครงการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

30 ส.ค. 2560 0 259

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับสมาคมสตรีจามเทวีศรีหริภุญชัย จัดโครงการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนตัวแทนอาสายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เพื่อสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาดด้านก

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

29 ส.ค. 2560 0 369

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่

19 ส.ค. 2560 0 299

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งรับการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณ ศูนย์เพื่อนใจ Friend Corner โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

16 ส.ค. 2560 0 274

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ตลอดจนส่

แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
แสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560

15 ส.ค. 2560 0 186

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

11 ส.ค. 2560 0 296

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้อำนวยการนิพนธ์ แสงเนตร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักประชาสัมพันธ์น้อย"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักประชาสัมพันธ์น้อย"

09 ส.ค. 2560 0 303

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง

วันอาเซียน
วันอาเซียน

08 ส.ค. 2560 0 195

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก และในปัจจุบันได้มีการเรียกชื่อวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนเพียงย่อ ๆ ว่า วันอาเซียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจึงได้จัดประชาสัมพันธ์ให้ความ

แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560
แสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560

08 ส.ค. 2560 0 228

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนประจำปี 2560 และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ - รางวัลรองชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี - รางวัลรองชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล ห

ค่ายวิชาการ "รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น"
ค่ายวิชาการ "รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น"

07 ส.ค. 2560 0 251

ค่ายวิชาการ รักษ์ภาษาไทย เลื่อมใสพุทธศาสน์ เชิดชูปราชญ์ท้องถิ่น นักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

04 ส.ค. 2560 0 302

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

03 ส.ค. 2560 0 520

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันสุนทรภู่ และได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงลิเก จากคณะลิเกวัยรุ่นมาลัยทองนาฎศิลป์ เรื่องลูกทรพี ณ หอประชุมอิน

^