เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการศึกษา ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
การนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการศึกษา ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

17 ม.ค. 2561 0 333

​วันที่ 17 มกราคม 2561 การนิเทศติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตศรีวิชัย

โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2560

10 ม.ค. 2561 0 319

วันที่ 10 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เปิดโครงการ ตลาดนัดหัดขาย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะประสบการณ์ในด้านการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้หรือสินค้าที่นำมาจำ

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561

30 ธ.ค. 2560 0 695

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการจับรางวัลของขวัญปีใหม่อีกมากมาย

การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560
การประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560

28 ธ.ค. 2560 0 839

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดเดือนดาว TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2560 ได้มีการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแต่ละคน พร้อมกับตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้ตำแหน่งเดือนและดาว TO BE NUMB

Christmas Day
Christmas Day

25 ธ.ค. 2560 0 582

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษา ฝึกความกล้าคิดกล้าแสดงออก และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรีย

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาและร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ป.ป.ช.ลำพูน) และทุนการศึกษานักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE
มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอาสาและร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ป.ป.ช.ลำพูน) และทุนการศึกษานักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE

21 ธ.ค. 2560 0 374

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 รองผู้อำนวยการรุ้งตะวัน ไชยเจริญเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูนให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนประจำปี 2560 และได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่

โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE

21 ธ.ค. 2560 0 480

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และนักเรียนแกนนำในแต่ละห้องเรียน ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เพื่อให้นักเรียนได

ก้าวคนละก้าว
ก้าวคนละก้าว

20 ธ.ค. 2560 0 451

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณทฑทหารบกที่ 33 ร่วมกับโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจช่วยกันบริจาคเงินให้กับโครงการ #ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดย ตูน บอดี้สแลม วิ่งจาก เบตง-แม่สาย รวมระยะทาง 2,191 ก.ม.

มอบเกียรติบัตรรางวัลวอลเล่ย์บอลชายหาด
มอบเกียรติบัตรรางวัลวอลเล่ย์บอลชายหาด

20 ธ.ค. 2560 0 301

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ซึ่งมีรายการดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลรองช

การอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
การอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV/AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

13 ธ.ค. 2560 0 735

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ VCAP ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมโมบายให้ความรู้ เรื่อง HIV AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม

การฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5
การฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5

13 ธ.ค. 2560 0 470

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการธรรมะสู่ประชาชนโดยใช้หลักศีล 5 ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นความสำคัญในหลักธรรมคำสอ

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์หยุดเชื้อ HIV
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์หยุดเชื้อ HIV

01 ธ.ค. 2560 0 593

วันเอดส์โลก ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม กำหนดขึ้นเพื่อให้คนตระหนักในอันตรายของโรคเอดส์ ที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หาย เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม "วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง"

30 พ.ย. 2560 0 490

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รองผู้อำนวยการรุ้งตะวัน ไชยเจริญ มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานงานยี่เป็ง (กระทงเล็ก เจดีย์ทราย โคมแควน) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนธีรก

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง
โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

29 พ.ย. 2560 0 700

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งจัดโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE พัฒนานักเรียนแกนนำในด้านต่างๆ และสร้างค

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

22 พ.ย. 2560 0 569

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานกิจการลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งดำเนินการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 6) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตขอ

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

21 พ.ย. 2560 0 745

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมอง ประลองความคิด กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิ

การนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน
การนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน

21 พ.ย. 2560 0 845

โรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานยุวชนจิตอาสาธีรกานท์ สานความรู้สู่ชุมชน ในโครงการ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย รู้วินัยจราจร ปลอดจากอุบัติเหตุ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเป็นการรณรงค์เพื่อประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและเห็นควา

^