เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สพม.ลป.ลพ.ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน

สพม.ลป.ลพ.ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนและสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

Related

ความคิดเห็น
^