เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Math Camp 2020

Math Camp 2020
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการธีระศักดิ์ แก้วสุข เป็นประธานในพิธีเปิด รับฟังคำกล่าวรายงานจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และให้โอวาทแก่นักเรียน

ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งผู้ช่วยวิทยากร คือ นักเรียนชั้น ม.4-6 ใน "โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์" และนักเรียนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมฐานคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นจำนวน 8 ฐาน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อำนวยการจัดกิจกรรม 

ทั้งนี้กิจกรรมค่ายได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างดีเยี่ยม ทำกิจกรรมต่างๆ อย่างตั้งใจ และเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีความสุข ผ่านการบูรณาการที่หลากหลาย
ผู้เขียน : Webmaster
โพสต์เมื่อ : 06 ส.ค. 2565
ป้ายกำกับ : Math Camp 2020

Related

ความคิดเห็น
^