เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

พิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดพิธีมอบธงสภาและแต่งตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ โดยคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 มอบธงสภาและมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 และคณะผู้บริหาร คณะครูประดับเข็มตราสัญลักษณ์สภานักเรียนให้กับคณะกรรมการฯทุกคน

Related

ความคิดเห็น
^