เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นายจรัส คำอ้าย

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 • thumbnail

  นายถวิล ชัยยา

  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

^