เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นายผจญ ภิระแก้ว

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายชน ชัยพูน

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายสุทิศ มณีทอง

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นางนภาพร เขื่อนตา

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ เป็งปิง

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางนิภา จินดาหลวง

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางนาตยา ทาศรี

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ พุทธกาล

  พนักงานทำความสะอาด

^