เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา โอดบาง

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นางลาวัลย์ ขยันขาย

 • thumbnail

  นางสาวขวัญฤดี ศรีษะ

 • thumbnail

  นางกาญจณา เหลืองทา

 • thumbnail

  นางสาวสุภาณี วงค์ปวน

^