เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพรทิพย์ ใจเปี้ย

กลุ่มบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^